Özel Kalem Müdürlüğü, Rektörün gerek telefon, gerekse yazışma ile ilgili verdiği emirleri yerine getirmekte; Rektöre gelen yazışmaları ilgili yerlere dağıtmakta ve koordineyi yürütmektedir. Ayrıca; kurum içinden ve kurum dışından gelen misafir ve görevlilerin randevularını düzenleyerek aksaklıklara meydan verilmemesini sağlamaktadır.
Rektörün katılacağı Üniversite bünyesinde, il içinde, yurtiçi ve yurt dışında yapılacak olan toplantıları koordine etmek, Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri arasındadır.

 

Nilgün KOCABIYIK
Figen TANGÖR
Tel Harici: 342 57 90 - 339 02 04
Dahili : 21 10 - 21 90
E-Posta : nilgun.kocabiyik@ege.edu.tr
figen.tangor@ege.edu.tr