Özel Kalem Müdürlüğü, Rektörün gerek telefon, gerekse yazışma ile ilgili verdiği emirleri yerine getirmekte; Rektöre gelen yazışmaları ilgili yerlere dağıtmakta ve koordineyi yürütmektedir. Ayrıca; kurum içinden ve kurum dışından gelen misafir ve görevlilerin randevularını düzenleyerek aksaklıklara meydan verilmemesini sağlamaktadır.
Rektörün katılacağı Üniversite bünyesinde, il içinde, yurtiçi ve yurt dışında yapılacak olan toplantıları koordine etmek, Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri arasındadır.

 

Özel Kalem Müdürü: Figen TANGÖR
Deniz IŞIK
Ayşegül ATALAY
Tel Dahili: 311 4242- 311 2110 - 311 4302
Faks : 339 90 90
E-Posta : ozelkalem@mail.ege.edu.tr